wake up.
     How many times in a year we wake up from sleep feeling grateful?

    " Dan tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah melapangkan
      rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki , dan membatasi
      ( bagi siapa yang Dia kehandaki ) ?
      sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
      ( kekuasaan Allah ) bagi kaum yang beriman "
       Az-Zumar 39:52

    and Allah even affirms us when we face hardship
    in the next ayat :

    Katakanlah , " Wahai hamba - hambaKu yang melampaui batas
    terhadap diri mereka sendiri! " Janganlah kamu berputus asa
    dari rahmat Allah , susungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa
    semuanya ". Sungguh , Dialah yang maha pengampun ,
    maha penyayang.
    Az-Zumar 39:53

This entry was posted in ,. Bookmark the permalink.